Књига Исуса Навина

19. Нашљедство осталијех шест племена и Исусово нашљедство.

1. Потом изиде други ждријеб за Симеуна, племе синова Симеуновијех по породицама њиховијем, и би нашљедство њихово усред нашљедства синова Јудинијех.

1 Мој._49:7, Језек_48:24

2. И допаде им у нашљедство Вир-Савеја и Савеја и Молада,

1 Мој._21:14, 1 Мој._26:33, 1 Мој._31:1, Иса_15:28, 1.Дн_12:28, Нем_11:26

3. И Асар-Суал и Вала и Асем,

4. И Елтолад и Ветул и Орма,

1.Дн_4:29

5. И Сиклаг и Вет-Маркавот и Асар-Суса,

6. И Вет-Леваот и Саруен; тринаест градова са селима својим;

7. Ајин, Ремон и Етер и Асан, четири града са селима својим;

8. И сва села што бијаху око тијех градова дори до Валат-Вира, а то је Рамат јужни. То је нашљедство племена синова Симеуновијех по породицама њиховијем.

1.Сам_30:27

9. Од дијела синова Јудинијех допаде нашљедство синовима Симеуновијем, јер дио синова Јудинијех бијаше велик за њих, зато синови Симеунови добише нашљедство на њихову нашљедству.

10. Потом изиде трећи ждријеб за синове Завулонове по породицама њиховијем; и међа нашљедству њихову би до Сарида.

11. А одатле иде међа њихова покрај мора на Маралу, и допире до Давасета, и иде на поток који је према Јокнеаму,

1 Мој._49:13, 2.Мој_12:22, 2.Мој_23:31, 1.Цар_4:12, 1.Дн_6:68

12. Па се окреће од Сарида на исток до међе Кислот-Таворске, и иде на Даврат и излази до Јафе;

13. Отуда иде опет к истоку до Гита-Ефера, а то је Ита-Касин, и излази на Ремон-Метоар, а то је Неја;

14. Отуда се савија међа к сјеверу на Анатон, и излази у долину Јефтаил,

15. С Кататом и с Налалом и Симроном и Идалом и Витлејемом, дванаест градова са селима својим.

Иса_11:1, Иса_12:20, Иса_21:34

16. То је нашљедство синова Завулоновијех по породицама њиховијем, то су градови и села њихова.


Дап_17:26

17. За Исахара изиде ждријеб четврти, за синове Исахарове по породицама њиховијем;

Језек_48:26

18. А међа им би: Језраел и Кесулот и Суним,

Иса_1:4, Иса_15:16, Суд_6:33, 1.Сам_28:4, 1.Цар_4:8, 1.Цар_21:1, 1.Цар_21:23, 2.Цар_8:29

19. И Аферајим и Сеон и Анахарат,

20. И Равит и Кисион и Авес,

21. И Ремет и Ен-Ганим и Ен-Ада и Вет-Фасис,

Иса_21:29

22. А отуда иде међа на Тавор и на Сахасиму и Вет-Семес, и удара у Јордан; шеснаест градова са селима својим.

Суд_4:6, 1.Сам_10:3, 1.Дн_6:77, Псал_89:12

23. То је нашљедство племена синова Исахаровијех по породицама њиховијем; то су градови и села њихова.

24. Потом изиде ждријеб пети за племе синова Асировијех по породицама њиховијем.

25. И међа им би: Хелкат и Алија и Ветен, и Ахсаф,

Суд_18:1

26. И Аламелех и Амад и Мисал, и пружа се до Кармела к мору и до Сихор-Ливната,

1.Цар_18:19, 2.Цар_2:25, Иса_35:2, Јер_46:18, Амос_1:2, Амос_9:3, Мих_7:14

27. И одатле се савија к истоку на Вет-Дагон, и допире до Завулона и до долине Јефтаила к сјеверу, и до Ветемека и Наила, и иде до Хавула налијево;

1.Цар_9:13

28. И Хеврон и Реов и Амон и Кана дори до Сидона великога;

1 Мој._10:15, 1 Мој._10:19, Иса_11:8, Суд_1:31, Јв_2:1, Дап_27:3

29. Отуда се савија међа на Раму и до тврдога града Тира, а отуда се савија на Осу и излази на море покрај дијела Ахсивскога;

1 Мој._38:5, Мих_1:14

30. И Ама и Афек и Реов; двадесет и два града са селима својим.

31. То је нашљедство племена синова Асировијех по породицама њиховијем, то су градови и села њихова.

32. За синове Нефталимове изиде ждријеб шести, за синове Нефталимове по породицама њиховијем,

5.Мој_33:23

33. И међа им би од Елафа и од Алона до Сананима, и од Адами-Некева и Јавнила до Лакума, и излази на Јордан;

34. Потом се обрће међа на запад к Азнот-Тавору, и иде на Укок, и допире до Завулона с југа и до Асира са запада и до Јуде на Јордану с истока.

5.Мој_33:23

35. А тврди су градови: Сидим, Сер и Амат, Ракат и Хинерот,

1 Мој._10:18, 5.Мој_3:17, Иса_11:2, Иса_12:3, Мк_6:53, Лк_5:1

36. И Адама и Рама и Асор,

37. И Кедес и Едреј и Ен-Асор,

38. И Ирон Мигдалил, Орем и Вет-Анат и Вет-Семес; деветнаест градова са селима својим.

39. То је нашљедство племена синова Нефталимовијех по породицама њиховијем, то су градови са селима својим.

40. Седми ждријеб изиде за племе синова Дановијех по породицама њиховијем,

41. И међа нашљедству њихову би Сара и Естаол и Ир-Семес,

Суд_13:2

42. И Салавин и Ајалон и Јетла,

1.Цар_4:9

43. И Елон и Тамната и Акарон,

44. И Елтекон и Гиветон и Валат,

45. И Јуд и Вани-Варак и Гат-Римон,

46. И Ме-Јаркон и Ракон с међама својим према Јопи.

47. Али међе синова Дановијех изидоше мале за њих; зато изидоше синови Данови и ударише на Лесем и узеше га и побише оштријем мачем и освојише га, и населише се у њему, и Лесем прозваше Дан по имену Дана оца својега.

1 Мој._49:17, Суд_18:1, Суд_18:29

48. То је нашљедство племена синова Дановијех по породицама њиховијем; то су градови и села њихова.

4.Мој_26:54, Дап_17:26

49. А кад подијелише земљу по међама њезинијем, дадоше синови Израиљеви нашљедство Исусу сину Навину међу собом.

50. По заповијести Господњој дадоше му град који заиска, Тамнат-Сарах у гори Јефремовој, а он сагради град и насели се у њему.

Иса_24:30, 1.Дн_7:24

51. То су нашљедства која Елеазар свештеник и Исус син Навин и главари породица отачких у племенима синова Израиљевијех подијелише ждријебом у Силому пред Господом на вратима шатора од састанка, и тако подијелише земљу.

4.Мој_34:17, Иса_14:1, Иса_18:1, Иса_18:10, Псал_78:58, Јер_7:12

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.