Прва књига дневника

7. Списак потомака осталијех синова Јаковљевијех.

1. А синови Исахарови бијаху: Гола и Фуја и Јасуф и Симрон, четворица.

1.Мој_30:17, 1.Мој_46:13, 1.Мој_46:14, 4.Мој_1:28, 4.Мој_26:23

2. А синови Толини: Озије и Рефаја и Јерило и Јамај и Јефсам и Самуило, поглавари отачких домова својих од Толе, храбри људи у породицама својим; бјеше их за времена Давидова на број двадесет и двије тисуће и шест стотина.

2.Сам_24:1, 1.Дн_21:1

3. А синови Озијеви: Израја, и синови Израјини: Михаило и Овадија и Јоило и Јесија, скупа пет поглавара.

1.Дн_5:24

4. И с њима у породицама њиховијем по домовима отаца њиховијех бјеше војника тридесет и шест тисућа, јер имаху много жена и синова.

5. И браће њихове по свијем домовима Исахаровијем, храбријех људи, бијаше осамдесет и седам тисућа, свега избројенијех.

6. Синови Венијаминови: Вела и Вехер и Једиаило, тројица.

1.Мој_46:21, 4.Мој_26:38

7. А синови Велини: Есвон и Озије и Озило и Јеримот и Ирије, пет поглавара домова отачких, храбри људи; на број их бјеше двадесет и двије тисуће и тридесет и четири.

8. А синови Вехерови: Земира и Јоас и Елијезер и Елиоинај и Амрије и Јеримот и Авија и Анатот и Аламет, сви синови Вехерови.

9. И избројенијех по породицама својим, по поглаварима отачкога дома својега, бјеше их двадесет тисућа и двјеста храбријех људи.

10. А синови Једиаилови: Валан, и синови Валанови: Јеус и Венијамин и Ехуд и Ханана и Зитан и Тарсис и Ахисар.

11. Свијех овијех синова Једиаилових по поглаварима породица отачких, храбријех људи, бјеше седамдесет тисућа и двјеста, који иђаху на војску.

12. И Суфеји и Упеји бијаху синови Ирови, и Усеји синови Ахирови.

4.Мој_26:38, 1.Дн_7:7

13. Синови Нефталимови: Јасило и Гуније и Јесер и Салум, синови Валини.

1.Мој_46:24

14. Синови Манасијини: Азрило, којега му жена роди; иноча његова Сирка роди Махира, оца Галадова;

4.Мој_27:1

15. А Махир се ожени од Упеја и Суфеја, а име сестри њиховој бјеше Маха; а име другому бјеше Салпад; а Салпад имаше кћери.

4.Мој_27:1

16. А Маха жена Махирова роди сина, којему надје име Фарес, а брату му надје име Серес, а његови синови бјеху Улам и Ракем.

17. И синови Уламови: Ведан. То су синови Галада сина Махира сина Манасијина.

1.Сам_12:11

18. А сестра његова Амолекета роди Исуда и Авијезера и Малу.

4.Мој_26:30

19. А синови Семидини бијаху Ахијан и Сихем и Лихија и Анијам.

20. А синови Јефремови: Сутала, а његов син Веред, а његов син Тахат, а његов син Елеада, а његов син Тахат,

1.Мој_41:52, 4.Мој_26:35, 5.Мој_33:13, 5.Мој_33:17, Псал_60:7

21. А његов син Завад, а његов син Сутала и Есер и Елеад. А њих убише људи из Гата, рођени у земљи, јер сидоше да им узму стоку.

22. Зато тужаше Јефрем отац њихов дуго времена, и дођоше браћа његова да га тјеше.

1.Мој_37:34, 2.Сам_1:11, Јов_2:11, Псал_69:11

23. Потом леже са женом својом, а она затрудње и роди сина, и он му надје име Верија, јер несрећа задеси дом његов.

24. И кћи му бјеше Сера, која сазида Вет-Орон доњи и горњи и Узен-Серу.

Иса_16:3, 1.Сам_13:18, 2.Дн_8:5

25. И син му бјеше Рефа и Ресеф, а његов син бјеше Тела, а његов син Тахан,

26. А његов син Ладан, а његов син Амијуд, а његов син Елисама,

27. А његов син Нон, а његов син Исус.

4.Мој_13:9, 4.Мој_13:17

28. А достојање њихово и насеље бјеше Ветиљ и села његова, и с истока Наран, а са запада Гезер и села његова, и Сихем и села његова до Газе и села њезинијех.

Иса_16:7

29. И покрај синова Манасијиних Вет-Сан и села његова, Танах и села његова, Мегидон и села његова, Дор и селова његова; ту наставаху синови Јосифа сина Израиљева.

Иса_17:7, Иса_17:11, Суд_1:22

30. Синови Асирови бијаху Јемна и Јесва и Јесвај и Верија, и Сера сестра њихова.

1.Мој_46:17, 4.Мој_26:44, 4.Мој_26:46, 5.Мој_33:24

31. А синови Веријини: Евер и Малхило; овај је отац Вирзавитов.

32. А Евер роди Јафлита и Сомира и Хотама и Сују сестру њихову.

1.Дн_7:34

33. А синови Јафлитови бијаху: Фасах и Вимал и Асват; то бијаху синови Јафлитови.

34. А синови Сомирови: Ахије и Рога, Јехува и Арам.

1.Дн_7:32

35. А синови Елема брата његова: Софа и Јемна и Селис и Амал.

36. Синови Софини: Суја и Арнефер и Согал и Верије и Јемра,

37. И Восор и Од и Сама и Силиса и Итран и Веира.

38. А синови Јетерови: Јефонија и Фиспа и Ара.

39. И синови Улини: Арах и Анило и Рисија.

40. Сви ови бијаху синови Асирови, поглавари домова отачких, изабрани, храбри људи, поглавари међу кнезовима. Бјеше их за војску на број двадесет и шест тисућа људи.

5.Мој_2:14

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.