Друга књига Мојсијева - Излазак

26. Шатор са објема завјесима.

1. А шатор ћеш начинити од десет завјеса од танкога платна узведенога и од порфире и од скерлета и од црвца; и по њима да буду везени херувими.

2.Мој_25:9, 2.Мој_29:42, 2.Мој_31:7, 2.Мој_33:7, 2.Мој_36:8, 2.Мој_39:32, 2.Мој_39:43, 2.Мој_40:2, 2.Мој_40:17, 4.Мој_4:25, Дап_7:44, 1.Кор_12:28, Јев_8:2, Јев_8:5, Јев_9:2, Јев_9:11, Отк_21:3

2. Један завјес нека буде двадесет и осам лаката дуг и четири лакта широк; сви завјеси да буду једне мјере.

3. Пет завјеса нека се састављају један с другим, и пет других завјеса нека се састављају један с другим.


1.Кор_12:4, 1.Кор_12:12

4. И начини петље од порфире по крају једнога завјеса, гдје ће се крајеви састављати, и тако начини по крају другога завјеса, гдје ће се крајеви састављати.


Еф_4:13, Кол_2:2, Кол_2:19

5. Педесет петаља начини на једном завјесу, а педесет петаља начини на крају другога завјеса, гдје ће се састављати с другим, а петље да буду једна према другој.

2.Мој_36:12

6. И начини педесет кука од злата, да запнеш завјесе један за други кукама, и тако ће бити шатор један.

7. И начини завјесе од костријети за наслон над шатором; једанаест таких завјеса начини.

2.Мој_36:14

8. Завјес један нека буде тридесет лаката дуг, а широк четири лакта; тијех једанаест завјеса да су једне мјере.

9. И састави пет завјеса заједно, а шест осталијех заједно, на двоје ћеш превити шести завјес с предње стране наслону.

10. И начини педесет петаља на стражњем крају првога завјеса, гдје ће се састављати, а педесет петаља на крају другога завјеса, гдје ће се састављати.

11. И начини кука мједенијех педесет, и запни куке на петље, и састави наслон, да буде једно.

12. А што је више у завјеса на наслону, половина завјеса што претјече, нека виси на стражњој страни шатору.

13. И лакат с једне стране а лакат с друге стране што има више у дужину у завјеса на наслону, нека виси шатору са стране и тамо и амо, да га заклања.

14. И начини покривач наслону од кожа овнујских црвених обојених, и сврх њега покривач од кожа јазавчјих.

2.Мој_36:19, 4.Мој_24:5

15. И начини за шатор даске од дрвета ситима, које ће стајати право.

4.Мој_4:31

16. Десет лаката нека буде свака даска дуга а подруг лакта широка.

17. Два чепа нека буду на дасци, један према другоме наједнако; тако начини на свакој дасци за шатор.

18. Тако начини даске за шатор, двадесет дасака на јужној страни.

19. А под двадесет дасака начини четрдесет стопица од сребра: двије стопице под једну даску за два чепа њезина, и двије стопице под другу даску за два чепа њезина.

2.Мој_38:27

20. А на другој страни шатора према сјеверу двадесет дасака.

21. Са четрдесет стопица сребрнијех, двије стопице под једну даску и двије стопице под другу даску.

22. А на западној страни шатора начини шест дасака,

23. И двије даске на два угла од шатора.

24. И оне нека се састављају оздо и нека се састављају озго биочугом; тако нека буде у обје које ће бити на оба угла.

25. Тако ће бити осам дасака са стопицама сребрнијем, са шеснаест стопица, двије стопице под једну даску, а двије стопице под другу даску.

26. И начини пријеворнице од дрвета ситима, пет за даске на једној страни шатора,

2.Мој_36:31, 4.Мој_3:36, Рим_15:1, 1.Кор_9:19, 2.Кор_13:11, Гал_6:2

27. И пет пријеворница за даске на другој страни шатора, и пет пријеворница за даске на западној страни шатора до оба угла.

28. А средња пријеворница да иде преко сриједе дасака од једнога краја до другога.

29. А даске окуј златом, и биочуге им начини од злата, да се кроз њих провуку пријеворнице, а и пријеворнице окуј златом.

30. Тако ћеш подигнути шатор по слици која ти је показана на гори.

2.Мој_25:9, 2.Мој_25:40, 2.Мој_27:8, Дап_7:44, Јев_8:5

31. И начини завјес од порфире и од скерлета и од црвца и од танкога платна узведенога, и по њему нека буду везени херувими.

3.Мој_16:2, Мт_27:51, Мк_15:38, Лк_23:45, Јев_9:3

32. И објеси га о четири ступа од дрвета ситима, окована златом, са кукама златним, на четири стопице сребрне.

4.Мој_3:31

33. И објеси завјес о куке, и унеси за завјес ковчег од свједочанства, да вам завјес раставља светињу од светиње над светињама.

2.Мој_25:16, 2.Мој_37:1, 2.Мој_40:21, 3.Мој_16:2, 4.Мој_3:31, Иса_4:11, 1.Сам_4:6, 1.Сам_6:19, 1.Цар_8:6, 1.Дн_15:1, 2.Дн_3:14, Псал_132:8, Мт_24:15, Јев_9:2, Јев_9:4, Отк_11:19

34. И метни заклопац на ковчег од свједочанства у светињи над светињама.

2.Мој_25:21, 2.Мој_40:20, 3.Мој_16:2, Јев_9:5

35. И намјести сто пред завес а свијетњак према столу на јужној страни шатора, да сто стоји на сјеверној страни.

2.Мој_40:22, 2.Мој_40:24, Јев_9:2

36. И на врата наслону начинићеш завјес од порфире и од скерлета и од црвца и од танкога платна узведенога, везен;

2.Мој_36:37, 4.Мој_3:25

37. И за тај завјес начинићеш пет ступова од дрвета ситима, које ћеш оковати златом, са кукама златнијем, и салићеш за њих пет стопица од мједи.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.