Прва књига дневника

25. Двадесет и четири реда пјевача светијех пјесама.

1. И одвоји Давид с војводама за службу синове Асафове и Еманове и Једутунове, који ће пророковати уз гусле и псалтире и кимвале; и бише између њих избројени људи за посао у својој служби:

2.Мој_15:20, 4.Мој_11:25, 1.Сам_10:5, 1.Дн_6:33, 1.Дн_12:28, 1.Дн_15:16, 1.Дн_15:17, 1.Дн_16:4, 1.Дн_23:2, 2.Дн_8:14, Псал_150:3, 1.Кор_14:1, Отк_15:2

2. Од синова Асафовијех: Захур и Јосиф и Нетанија и Асарила, синови Асафови, под руком Асафа, који пророковаше по наредби царевој;

3. Од Једутуна: шест синова Једутуновијех: Гедалија и Сорије и Јесаија, Асавија и Мататија и Симеј под руком оца својега Једутуна, који пророковаше уз гусле хвалећи и славећи Господа;

1.Дн_25:11

4. Од Емана: синови Еманови: Вукија, Матанија, Озило, Севуило и Јеримот, Ананија и Ананије, Елијата, Гидалтија и Ромамти-Езер, Јосвекаса, Малотије, Отир и Мазиот.

1.Дн_25:18, 1.Дн_25:20

5. Ти сви бијаху синови Емана видиоца царева у ријечима Божијим да се узвишује рог; јер Бог даде Еману четрнаест синова и три кћери.

1.Мој_33:5, 1.Сам_9:9, 2.Сам_24:11, 1.Дн_21:9, 1.Дн_26:28, 1.Дн_28:5, Псал_127:3, Иса_8:18, Амос_7:12

6. Сви они бијаху под руком оца својега пјевајући у дому Господњем уз кимвале и псалтире и гусле, за службу у дому Божијем, како цар наређиваше Асафу и Једутуну и Еману.

7. И бјеше их на број с браћом њиховом обученом пјесмама Господњим, двјеста и осамдесет и осам, самијех вјештака.

Псал_150:1, Еф_5:19, Кол_3:16

8. И бацише ждријеб за службу своју, мали као велики, учитељ као ученик;

2.Дн_23:13

9. И паде први ждријеб за Асафа на Јосифа, други на Гедалију с браћом и синовима његовијем, њих дванаест;

10. Трећи на Захура, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

11. Четврти на Исерија, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

12. Пети на Нетанију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

13. Шести на Вукију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

14. Седми на Јесарилу, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

15. Осми на Јесаију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

16. Девети на Матанију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

17. Десети на Симеја, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

18. Једанаести на Азареила, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

19. Дванаести на Асавију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

20. Тринаести на Савуила, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

21. Четрнаести на Мататију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

22. Петнаести на Јеремота, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

23. Шеснаести на Ананију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

24. Седамнаести на Јосвекасу, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

25. Осамнаести на Ананија, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

26. Деветнаести на Малотија, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

27. Двадесети на Елијату, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

28. Двадесет први на Отира, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

29. Двадесет други на Гидалтију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

30. Двадесет трећи на Мазиота, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

31. Двадесет четврти на Ромамти-Езера, синове његове и браћу његову, њих дванаест;


Отк_4:4, Отк_5:8, Отк_11:16

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.