Књига пророка Језекиља

1. Јављање славе Божије над Херувимима.
2. Одашиљање Језекиља за пророка.
3. Бог даје пророку да поједе једну књигу. Језекиљ уклоњен, постављен за стражара дому Израиљеву, и поново види славу Божију.
4. Претстављање опсаде Јерусалима.
5. Осуда Божија над Јерусалимом.
6. Пустошење идолопоклоничке земље.
7. Страховита осуда божија над Израиљем.
8. Пророк однијет у Јерусалим гледа гадну службу идолима у храму.
9. Велика пропаст Јерусалима, поштеда побожнијех.
10. Слава Божија на херувимима.
11. Поглавари Јудини кажњени, робље утјешено.
12. Одвођење цара и народа означено у слици и објављено брзо испуњење овога пророчанства.
13. Пророковање против лажнијех пророка и пророчица.
14. Идолопоклоници не добијају одговора од Господа. Суд Божји над Јерусалимом не може више да отклони ни молба најпобожнијих.
15. Некорисно дрво од лозе.
16. Јерусалимско невјерство, казна и опроштај. (Језек. 23.)
17. Загонетка о садашњости и будућности дома Давидова.
18. Сваки треба да умре само за своје сопствене гријехове. Господу је угодно обраћање безбожника.
19. Израиљ је ојађена лавица, лоза осушена.
20. Израиљева непослушност у прошлости и садашњости. Суд и обрицање.
21. Мач Халдејски против Јудејаца и синова Амоновијех.
22. Гријехови и казна Јерусалимска.
23. Израиљ и Јуда живе бестидно с идолопоклоницима. Казна за невјерство према Богу.
24. Слика разорења Јерусалима: лонац на ватри и смрт Језекијине жене.
25. Прорицање о пропасти синова Амоновијех, Моаваца, Едомаца и Филистеја.
26. Прорицање о разорењу града Тира.
27. Нарицање за Тиром.
28. Прорицање и пропасти Тирскога кнеза. Сидонов пад. Израиљева поузданост и мир.
29. О пропасти Мисира.
30. Навуходоносор руши моћ Мисира, савезника и цара.
31. И Фараон мора као и цар Асирски да пропадне.
32. Мисирци морају као и други народи да слазе у јаму.
33. О дужности духовнијех стражара. Божија доброта и правичност. Глас о разорењу Јерусалима. Нова проповијед и казна.
34. Прорицање о пропасти невјернијех пастира. Обрицање правога пастира из дома Давидова.
35. Прорицање о пропасти Едома.
36. Избављење Израиља. Обрицање новога срца и благословене земље.
37. Израиљев васкрс и уједињење.
38. Прорицање о упаду Гога у земљу Израиљеву и о његову полому.
39. Наставак прорицања о пропасти Гога. Повратак Израиљев.
40. Утвара новога храма. Његове предње просторије, врата и тријемови.
41. Опис унутрашњости храма.
42. Споредне зграде и мјере храма.
43. Слава новога храма. Олтар и његово освећење.
44. О свештеницима новога храма.
45. Нарочита земља за светињу, свештенике, Левите и кнезове. Мјерила за принос кнежев. Закон о жртви.
46. Жртва кнежева. Дар од његова нашљедства. Кухиње за жртву.
47. Благословена вода која тече из храма. Границе земље.
48. Подјела земље. Обим светога града и називи врата градскијех.