Прва књига дневника

1. Списак праотаца од Адама до Исака. Синови Исавови и Едомски цареви.

1. Адам, Сит, Енос,

1.Мој_4:25, 1.Мој_5:1

2. Кајинан, Малелеило, Јаред,

3. Енох, Матусал, Ламех,


Јд_1:14

4. Ноје, Сим, Хам и Јафет.

5. Синови Јафетови: Гомер и Магог и Мадај и Јаван и Товел и Мосох и Тирас.

1.Мој_10:2

6. А синови Гомерови: Асхенас и Рафат и Тогарма.

7. А синови Јаванови: Елиса и Тарсис, Китим и Доданим,

8. Синови Хамови: Хус и Мисраим, Фут и Ханан.

1.Мој_10:6

9. А синови Хусови: Сава и Авила и Савата и Регма и Саватака. А синови Регмини: Сава и Дедан.

10. И Хус роди Неврода. Он први би силан на земљи.

1.Мој_10:8, 1.Мој_10:13

11. А Мисраим роди Лудеје и Анамеје и Леавеје и Нафтухеје,

12. И Патрусеје и Хаслухеје, од којих изидоше Филистеји и Кафтореји.

5.Мој_2:23, Амос_9:7

13. А Ханан роди Сидона првенца својега, и Хета,

14. И Јевусеје и Амореје и Гергесеје,

15. И Јевеје и Арукеје и Асенеје,

16. И Арвадеје и Самареје и Аматеје.

17. Синови Симови: Елам и Асур и Арфаксад и Луд и Арам и Уз и Ул и Гетер и Месех.

1.Мој_9:23, 1.Мој_9:26

18. А Арфаксад роди Салу, а Сала роди Евера.

19. А Еверу се родише два сина; једном бјеше име Фалег, јер се у његово вријеме раздијели земља; а име брату његовом Јектан.

20. А Јектан роди Алмодада и Салефа и Асармота и Јараха,

21. И Адорама и Узала и Диклу,

22. И Евала и Авимаила и Саву,

23. И Офира и Евилу и Јовава: ти сви бјеху синови Јектанови.

24. Сим, Арфаксад, Сала,

1.Мој_11:10, Лк_3:36

25. Евер, Фалет, Рагав,

4.Мој_24:24, Лк_3:35

26. Серух, Нахор, Тара,

27. Аврам, то је Авраам.

2.Дн_20:7, Нем_9:7, Иса_41:8, Рим_4:16

28. Синови Аврамови: Исак и Исмаило.

1.Мој_16:11, 1.Мој_16:15, 1.Мој_21:2

29. Ово је племе њихово: првенац Исмаилов Навајот, па Кидар и Авдеило и Мивсам.

1.Мој_25:13

30. Мисма и Дума, Маса, Адад и Тема,

31. Јетур, Нафис и Кедма; то су синови Исмаилови.

32. А синови Хетуре, иноче Аврамове: она роди Земрана и Јоксана и Мадана и Мадијана и Јесвока и Суја. А синови Јоксанови: Сава и Дедан.

1.Мој_25:1

33. А синови Мадијанови: Гефа и Ефер и Енох и Авида и Елдага. Ти сви бјеху синови Хетурини.

34. Тако Аврам роди Исака; а синови Исакови бјеху Исав и Израиљ.

1.Мој_21:2, 1.Мој_25:25

35. Синови Исавови: Елифас, Рагуило и Јеус и Јеглом и Кореј.

5.Мој_2:22, Мал_1:2, Рим_9:13, Јев_12:16

36. Синови Елифасови: Теман и Омар, Софар и Готом, Кенез и Тамна и Амалик.

37. Синови Рагуилови: Нахат, Зара и Сома и Моза.

38. А синови Сирови: Лотан и Совал и Севегон и Ана и Дисон и Есер и Дисан.

1.Мој_36:20

39. А синови Лотанови: Хорије и Емам; а сестра Лотанова Тамна.

40. Синови Совалови: Елан и Манахат и Евал, Сефија и Онам. А синови Севегонови: Аја и Ана.

41. Синови Анини: Дисон, и синови Дисонови Амрам и Асван и Итран и Харан.

1.Мој_36:25

42. Синови Есерови: Валан и Заван и Јакан. Синови Дисанови: Уз и Аран.

43. А ово су цареви који цароваше у земљи Едомској прије него се зацари цар над синовима Израиљевим: Валак син Веоров, а граду му бјеше име Денава.

1.Мој_36:31

44. А кад умрије Валак, зацари се на његово мјесто Јовав, син Зарин од Восоре.

45. А кад умрије Јовав, зацари се на његово мјесто Асом од земље Темановске.

46. А кад умрије Асом, зацари се на његово мјесто Адад син Варадов, који исијече Мадијане у пољу Моавском; а граду му бјеше име Гетем.

1.Цар_11:14

47. А кад умрије Адад, зацари се на његово мјесто Самада из Масекаса.

48. А кад умрије Самада, зацари се на његово мјесто Саул из Ровота на ријеци.

1.Мој_36:37

49. А кад умрије Саул, зацари се на његово мјесто Валенон, син Аховоров.

50. А кад умрије Валенон, зацари се на његово мјесто Адад; а град му се зваше Фогор, а жени му бјеше име Метевеила кћи Матраиде, кћери Мезовове.

51. А кад умрије Адад, насташе кнезови у Едомској: кнез Тамна, кнез Алва, кнез Јетет,

1.Мој_36:40, 2.Мој_15:15

52. Кнез Оливема, кнез Ила, кнез Финон,

53. Кнез Кенез, кнез Теман, кнез Мивсар,

54. Кнез Магедило, кнез Ирам. То бјеху кнезови Едомски.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.