Прва књига Мојсијева - Постање

5. Списак племена патријараха од Адама до Ноја.

1. Ово је племе Адамово. Кад Бог створи човјека, по обличју својему створи га.

1 Мој._1:26, 1.Дн_1:1, Мт_1:1, Лк_3:38, Еф_4:24, Кол_3:10

2. Мушко и женско створи их, и благослови их, и назва их човјек, кад бише створени.

3. И поживје Адам сто и тридесет година, и роди сина по обличју својему, као што је он, и надједе му име Сит.


1.Кор_15:49

4. А родив Сита поживје Адам осам стотина година, рађајући синове и кћери;

5. Тако поживје Адам свега девет стотина и тридесет година; и умрије.

1 Мој._3:19, Јов_30:23, Псал_89:48, Рим_5:12, Рим_5:14, 1.Кор_15:21, Јев_9:27

6. А Сит поживје сто и пет година, и роди Еноса;

7. А родив Еноса поживје Сит осам стотина и седам година, рађајући синове и кћери;

8. Тако поживје Сит свега девет стотина и дванаест година; и умрије.

9. А Енос поживје деведесет година, и роди Кајинана;

10. А родив Кајинана поживје Енос осам стотина и петнаест година, рађајући синове и кћери;

11. Тако поживје Енос свега девет стотина и пет година; и умрије.

12. А Кајинан поживје седамдесет година, и роди Малелеила;

13. А родив Малелеила поживје Кајинан осам стотина и четрдесет година, рађајући синове и кћери;

14. Тако поживје Кајинан свега девет стотина и десет година; и умрије.

15. А Малелеило поживје шездесет и пет година, и роди Јареда;

16. А родив Јареда поживје Малелеило осам стотина и тридесет година, рађајући синове и кћери;

17. Тако поживје Малелеило свега осам стотина и деведесет и пет година; и умрије.

18. А Јаред поживје сто и шездесет и двије године, и роди Еноха;

Суд_14:15, 1.Дн_1:3

19. А родив Еноха поживје Јаред осам стотина година, рађајући синове и кћери;

20. Тако поживје Јаред свега девет стотина и шездесет и двије године, и умрије.

21. А Енох поживје шездесет и пет година, и роди Матусала;

22. А родив Матусала поживје Енох једнако по вољи Божјој триста година, рађајући синове и кћери;

1 Мој._6:9, 1 Мој._17:1, Псал_16:8, Мих_6:8, Мал_2:6, 1.Сол_2:12

23. Тако поживје Енох свега триста и шездесет и пет година;

24. И живећи Енох једнако по вољи Божјој, нестаде га, јер га узе Бог.

2.Цар_2:11, Јер_31:15, Јев_11:5

25. А Матусал поживје сто и осамдесет и седам година, и роди Ламеха;

26. А родив Ламеха поживје Матусал седам стотина и осамдесет и двије године, рађајући синове и кћери;

27. Тако поживје Матусал свега девет стотина и шездесет и девет година; и умрије.

28. А Ламех поживје сто и осамдесет и двије године, и роди сина,

29. И надједе му име Ноје говорећи: овај ће нас одморити од посала наших и од труда руку наших на земљи, коју прокле Господ.

1 Мој._3:17, 1 Мој._4:11

30. А родив Ноја поживје Ламех пет стотина и деведесет и пет година, рађајући синове и кћери;

31. Тако поживје Ламех свега седам стотина и седамдесет и седам година; и умрије.

32. А Ноју кад би пет стотина година, роди Ноје Сима, Хама и Јафета.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.