Књига пророка Језекиља

48. Подјела земље. Обим светога града и називи врата градскијех.

1. А ово су имена племенима. Од краја према сјеверу, уз пут Етлонски како се иде у Емат и Асаренан, на међу Дамаштанску на сјевер покрај Емата, од источне стране до западне, Даново, једно.

4.Мој_34:7, Језек_47:15

2. А уз међу Данову, од источне стране до западне, Асирово, једно.

3. А уз међу Асирову, од источне стране до западне, Нефталимово, једно.

4. А уз међу Нефталимову, од источне стране до западне, Манасијино, једно.

5. А уз међу Манасијину, од источне стране до западне, Јефремово, једно.

Језек_48:18

6. А уз међу Јефремову, од источне стране до западне, Рувимово, једно.

7. А уз међу Рувимову, од источне стране до западне, Јудино, једно.

8. А уз међу Јудину, од источне стране до западне, нека буде принос што ћете принијети, двадесет и пет тисућа лаката у ширину, а у дужину као који други дио, од источне стране до западне, и светиња да буде усред њега.

Језек_45:1, Језек_48:21

9. Принос који ћете принијети Господу, нека буде од двадесет и пет тисућа лаката у дужину и од десет тисућа у ширину.

Језек_45:1

10. И тај ће свети принос бити свештеницима, са сјевера двадесет и пет тисућа лаката у дужину, а са запада десет тисућа у ширину, и с истока десет тисућа у ширину, а с југа двадесет и пет тисућа у дужину; и светиња Господња да буде усред њега.

Језек_45:3

11. То ће бити свештеницима посвећенијем између синова Садоковијех који држаше што сам наредио да се држи и не зађоше као други Левити, кад зађоше синови Израиљеви.

2.Дн_29:4, Нем_9:34, Јер_23:11, Језек_22:26, Језек_44:10, Соф_3:4, Мал_2:7

12. Њихов ће бити свети принос од земље, светиња над светињама, уз међе Левитске.

13. А Левити да имају уз међе свештеничке двадесет и пет тисућа лаката у дужину, и десет тисућа у ширину; сва дужина да буде двадесет и пет тисућа, а ширина десет тисућа.

Језек_45:5

14. А од тога ништа да не продају ни промијењују, ни да преносе првина земаљских, јер је светиња Господу.

2.Мој_22:29, 3.Мој_27:10, 3.Мој_27:28, 3.Мој_27:33

15. А пет тисућа лаката што остаје у ширину према двадесет и пет тисућа биће мјесто посвећено, за град, за насеље, и за подграђа, и град да буде усред њега.

5.Мој_20:5, Језек_42:20, Језек_44:23, Језек_45:6

16. А ово да му је мјера: са сјеверне стране четири тисуће и пет стотина лаката, и с јужне стране четири тисуће и пет стотина, и с источне стране четири тисуће и пет стотина, и са западне стране четири тисуће и пет стотина.

17. И подграђе ће бити двјеста и педесет лаката са сјевера, и двјеста и педесет с југа, и двјеста и педесет с истока, и двјеста и педесет са запада.

18. А што остане у дужину према свијетом приносу, десет тисућа лаката на исток и десет тисућа на запад према свијетом приносу, од тога доходак нека буде храна слугама градским.

19. А слуге које ће служити граду биће из свијех племена Израиљевијех.


Отк_7:5

20. Сав овај принос, двадесет и пет тисућа лаката уз двадесет и пет тисућа, четвртаст, принијеће у принос свети за достојање граду.

4.Мој_24:5, Иса_33:20, Отк_21:16

21. А што остане с обје стране светом приносу и достојању градском, према двадесет и пет тисућа лаката приноса до међе источне, и са запада према двадесет и пет тисућа лаката дуж западне међе према дијеловима, то да је кнежево; тако ће свети принос и светиња дома бити у сриједи.

Иса_18:1, Иса_2:2, Иса_11:10, Језек_45:7, Ос_1:11, Агеј_2:7, Агеј_2:9, Мт_11:28, Мт_13:16, Јв_12:32, Рим_15:7, Рим_15:12, Отк_2:1, Отк_21:3

22. А од достојања Левитскога и од достојања градскога, усред онога што је кнежево, између међе Јудине и међе Венијаминове, да је кнежево.

23. А остала племена биће: од источне стране до западне стране, Венијаминово, једно;

24. А уз међу Венијаминову, од источне стране до западне, Симеуново, једно;

25. А уз међу Симеунову, од источне стране до западне, Исахарово, једно;

26. А уз међу Исахарову, од источне стране до западне, Завулоново, једно;

27. А уз међу Завулонову, од источне стране до западне, Гадово, једно;

28. А уз међу Гадову с јужне стране, на југ, међа је од Тамара до воде Мериве у Кадису, дуж потока до великога мора.

1.Мој_15:18, 4.Мој_34:15, Иса_15:47, 2.Дн_20:2, Иса_27:12, Језек_47:19

29. То је земља коју ћете ждријебом раздијелити племенима Израиљевијем у нашљедство, и то су им дијелови, говори Господ Господ.

Језек_47:14

30. А ово су крајеви граду: са сјеверне стране четири тисуће и пет стотина лаката да буде мјера;

31. А врата градска да се назову именима племена Израиљевијех, троја врата са сјевера; једна врата Рувимова, једна врата Јудина, једна врата Левијева;

Иса_60:18, Отк_21:12

32. И с источне стране четири тисуће и пет стотина лаката, и троја врата: једна врата Јосифова, једна врата Венијаминова, једна врата Данова;

33. И с јужне стране четири тисуће и пет стотина лаката да буде мјера, и троја врата: једна врата Симеунова, једна врата Исахарова, једна врата Завулонова;

34. Са западне стране четири тисуће и пет стотина лаката, и троја врата: једна врата Гадова, једна врата Асирова, једна врата Нефталимова.

35. Унаоколо ће бити осамнаест тисућа лаката, а име ће граду од тога дана бити: Господ је ту.

Псал_72:8, Иса_2:2, Мал_1:11

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.