Приче Соломунове

10. Правичност се благосиља, гријех се проклиње. Приче Соломунове.

1. Мудар је син радост оцу својему, а луд је син жалост матери својој.

2. Не помаже неправедно благо, него правда избавља од смрти.

Псал_49:6, Дан_4:27, Лк_12:19

3. Не да Господ да гладује душа праведникова, а имање безбожничко размеће.

Псал_10:14

4. Немарна рука осиромашава, а вриједна рука обогаћава.

Приче_13:4

5. Ко збира у љето, син је разуман; ко спава о жетви, син је срамотан.

Приче_17:2

6. Благослови су над главом праведнику, а уста безбожничка покрива насиље.

1.Мој_39:3, Јест_7:8

7. Спомен праведников остаје благословен, а име безбожничко трухне.

Псал_9:5, Проп_8:10

8. Ко је мудра срца, прима заповијести; а ко је лудијех усана, пашће.

9. Ко ходи безазлено, ходи поуздано; а ко је опак на путовима својим, познаће се.

Псал_23:4, Приче_4:12, Иса_33:15

10. Ко намигује оком, даје муку; и ко је лудијех усана, пашће.

Псал_35:19, Приче_6:13

11. Уста су праведникова извор животу, а уста безбожничка покрива насиље.

Псал_37:30, Псал_107:42, Приче_18:4

12. Мрзост замеће свађе, а љубав прикрива све пријеступе.


1.Кор_13:4, Јак_5:20

13. На уснама разумнога налази се мудрост, а за леђа је безумнога батина.


Лк_4:22

14. Мудри склањају знање, а уста лудога близу су погибли.

15. Богатство је богатима тврд град, сиромаштво је сиромасима погибао.

Јов_31:24, Приче_18:11, Лк_12:19, 1.Тим_6:17

16. Рад је праведников на живот, добитак безбожников на гријех.

17. Ко прима наставу, на путу је к животу; а ко одбацује кар, лута.

Приче_19:27

18. Ко покрива мржњу, лажљивих је усана; и ко износи срамоту безуман је.

19. У многим ријечима не бива без гријеха; али ко задржава усне своје, разуман је.

Псал_39:1, Приче_17:27, Проп_5:2, Проп_5:3, Јак_1:19

20. Језик је праведников сребро одабрано; срце безбожничко не вриједи ништа.

21. Усне праведникове пасу многе, а безумни умиру с безумља.

22. Благослов Господњи обогаћава а без муке.

1.Мој_12:2, 5.Мој_8:17, 1.Сам_2:7, 1.Тим_4:8

23. Безумнику је шала чинити зло, а разуман човјек држи се мудрости.

24. Чега се боји безбожник, оно ће га снаћи; а што праведници желе Бог ће им дати.

Јов_15:21, Приче_1:27, Језек_11:7, Мт_5:6

25. Као што пролази олуја, тако безбожника нестаје; а праведник је на вјечитом темељу.

Псал_15:5, Мт_7:24, 1.Тим_6:19

26. Какав је оцат зубима и дим очима, таки је љенивац онима који га шаљу.

Приче_26:6

27. Страх Господњи додаје дане, а безбожницима се године прекраћују.

Проп_7:17

28. Чекање праведнијех радост је, а надање безбожнијех пропада.

Јов_8:13, Псал_16:9, Рим_5:2

29. Пут је Господњи крјепост безазленому, а страх онима који чине безакоње.

Псал_1:6

30. Праведник се неће нигда поколебати, а безбожници неће наставати на земљи.

31. Уста праведникова износе мудрост, а језик опаки истријебиће се.

Псал_120:3

32. Усне праведникове знају што је мило, а безбожничка су уста опачина.

Проп_12:10

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.