Прва књига дневника

24. Поглавице од деведесет и четири реда свештеника и Левита.

1. А међу синовима Ароновијем ови су редови: синови Аронови бјеху Надав и Авијуд, Елеазар и Итамар.

2.Мој_6:23, 3.Мој_10:1, 4.Мој_3:2, 1.Дн_28:13, 2.Дн_5:11, 2.Дн_8:14, 2.Дн_23:8, 2.Дн_35:4

2. Али Надав и Авијуд умријеше прије оца својега и немаху дјеце; зато бише свештеници Елеазар и Итамар.

4.Мој_3:4

3. И раздијели их Давид: Садока, који бијаше од синова Елеазаровијех, и Ахимелеха, који бијаше од синова Итамаровијех, по реду њихову у служби њиховој.

4. И нађе се синова Елеазаровијех више поглавица него синова Итамаровијех, кад их раздијелише: од синова Елеазаровијех бијаше поглавица по домовима отачким шеснаест, а од синова Итамаровијех осам по домовима отачким.

5. И бише раздијељени ждријебом и један и други; јер поглавари у светињи и поглавари пред Богом бијаху и од синова Елеазаровијех и од синова Итамаровијех.

Иса_18:10, Приче_16:33, Дап_1:26

6. И пописа их Семаја син Натанаилов писар од племена Левијева пред царем и кнезовима и Садоком свештеником и Ахимелехом сином Авијатаровијем и пред поглаварима породица отачких међу свештеницима и Левитима, један дом отачки узевши за Елеазара а један за Итамара.

Нем_8:4

7. И паде први ждријеб на Јојарива, други на Једају,

Језд_2:36, Нем_7:39

8. Трећи на Харима, четврти на Сеорима,

Језд_10:21

9. Пети на Малхију, шести на Мејамина,

10. Седми на Акоса, осми на Авију,

Нем_12:4, Нем_12:17, Лк_1:5

11. Девети на Исуја, десети на Сеханију,

12. Једанаести на Елијасива, дванаести на Јакима,

13. Тринаести на Уфу, четрнаести на Јесевава,

14. Петнаести на Вилгу, шеснаести на Имира,

Језд_2:37, Јер_20:1

15. Седамнаести на Езира, осамнаести на Афисиса,

16. Деветнаести на Петају, двадесети на Језекила,

17. Двадесет први на Јахина, двадесет други на Гамула,

18. Двадесет трећи на Делају, двадесет четврти на Мазију.

19. То је ред њихов за службу њихову, којим иду у дом Господњи на посао свој по наредби Арона оца својега, како му бјеше заповједио Господ Бог Израиљев.

4.Мој_4:49, 1.Дн_9:25, Лк_1:8, Лк_1:23

20. А од осталијех синова Левијевих бијаше од синова Амрамовијех Суваило; од синова Суваиловијех Једаја,

1.Дн_23:16

21. Од Реавије, од синова Реавијиних поглавар Јесија;

22. Од синова Исаровијех Селомот, од синова Селомотовијех Јат;

23. А од синова Јеријиних Амарија други, Јазило трећи, Јекамеам четврти;

1.Дн_15:9

24. Од синова Узиловијех Миха; од синова Мишинијех Самир;

25. Брат Мишин Јесија; од синова Јесинијих Захарија.

26. Синови Мераријеви: Малије и Мусије; од синова Јазијиних Вено.

2.Мој_6:19, 1.Дн_23:21

27. Синови Мераријеви од Јазије: Вено и Соам и Захур и Иврије;

28. Од Малија Елеазар, који немаше синова;

29. Од Киса, од синова Кисовијех: Јерамеило;

30. И од синова Мусијевих Малије и Едер и Јеримот. То бијаху синови Левитски по домовима отаца својих.

31. И они бацаше ждријеб према браћи својој, синовима Ароновијем, пред Давидом и Садоком и Ахимелехом и поглаварима домова отачких међу свештеницима и Левитима, од домова отачких сваки поглавар према брату својему млађему.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.