Прва књига Мојсијева - Постање

36. Списак племена Исавова.

1. А ово је племе Исавово, а он је Едом.

1 Мој._25:30

2. Исав се ожени између кћери Хананејских Адом кћерју Елома Хетејина, и Оливемом кћерју Ане сина Севегона Евејина,

1 Мој._26:34, 1 Мој._36:24

3. И Васематом кћерју Исмаиловом, сестром Наваотовом.

1 Мој._28:9

4. И роди Ада Исаву Елифаса, а Васемата роди Рагуила.

1.Дн_1:35

5. А Оливема роди Јеуса и Јеглома и Кореја. То су синови Исавови, који му се родише у земљи Хананској.

6. И Исав узе жене своје и синове своје и кћери своје и све домашње своје, и стада своја и сву стоку своју и све благо своје што бјеше стекао у земљи Хананској; па отиде у другу земљу далеко од Јакова брата својега.

5.Мој_23:7

7. Јер им благо бијаше врло велико, те не могаху живјети заједно; нити их земља гдје бијаху дошљаци могаше носити од множине стоке њихове.

1 Мој._13:6, 1 Мој._13:11, 1 Мој._17:8, 1.Дн_29:15, Псал_39:12, Псал_105:12, Псал_119:19, 2.Кор_5:6, Јев_11:9, 1.Пт_1:17, 1.Пт_2:11

8. И Исав живљаше на планини Сиру. Исав је Едом.

1 Мој._32:3, 1 Мој._36:1, 5.Мој_2:5, Иса_24:4

9. А ово је племе Исава оца Едомцима на планини Сиру.

10. Ово су имена синова Исавовијех: Елифас син Аде жене Исавове, и Рагуило син Васемате жене Исавове.

1.Дн_1:35

11. А Елифасови синови бјеху: Теман, Омар, Софар, Готом и Кенез.

12. А Тамна бјеше иноча Елифасу сину Исавову, и роди Елифасу Амалика. то су синови Аде жене Исавове.

2.Мој_17:8, 4.Мој_24:20, 5.Мој_25:17, 1.Сам_15:2

13. А ово су синови Рагуилови: Нахот, Заре, Соме и Мозе. То бјеху синови Васемате жене Исавове.

14. А ово су синови Оливеме кћери Ане сина Севегонова, жене Исавове. Она роди Исаву Јеуса и Јеглома и Кореја.

15. Ово су старјешине синовима Исавовијем: синови Елифаса првенца Исавова: старјешина Теман, старјешина Омар, старјешина Софар, старјешина Кенез,

16. Старјешина Кореј, старјешина Готом, старјешина Амалик. То су старјешине од Елифаса у земљи Едомској. То су синови Адини.

17. А синови Рагуила сина Исавова: старјешина Нахот, старјешина Заре, старјешина Соме, старјешина Мозе. То су старјешине од Рагуила у земљи Едомској. То су синови Васемате жене Исавове.

18. А синови Оливеме жене Исавове: старјешина Јеус, старјешина Јеглом, старјешина Кореј. То су старјешине од Оливеме кћери Анине, жене Исавове.

19. То су синови Исавови, и то су старјешине њихове; а он је Едом.

20. А ово су синови Сира Хорејина, који живљаху у оној земљи: Лотан и Совал и Севегон и Ана,

1 Мој._14:6, 5.Мој_2:12, 5.Мој_2:22, 1.Дн_1:38

21. И Дисон и Асар и Рисон. То су старјешине Хорејима, синови Сирови у земљи Едомској.

22. А синови Лотанови бјеху Хорија и Еман, а сестра Лотанова бјеше Тамна.

23. А ово су синови Савалови: Голам и Манахат и Гевил и Софар и Омар.

24. А ово су синови Севегонови: Аије и Ана. А тај је Ана који пронађе топле изворе у пустињи пасући магарце Севегона оца својега.

3.Мој_19:19

25. А ово су дјеца Анина: Дисон и Оливема кћи Анина.

26. А ово су синови Дисонови: Амада и Асван и Итран и Харан.

27. А ово су синови Асарови: Валам и Заван и Акан.

28. А ово су синови Рисонови: Уз и Аран.

29. И ово су старјешине Хорејима: старјешина Лотан, старјешина Совал, старјешина Севегон, старјешина Ана,

30. Старјешина Дисон, старјешина Асар, старјешина Рисон. То су старјешине Хорејима, како им старјешоваху у земљи Сиру.

31. А ово су цареви који цароваше у земљи Едомској прије него се зацари цар над синовима Израиљевијем.

1.Сам_10:24, 1.Дн_1:43

32. Царова у Едомској Валак син Веоров, а граду му бјеше име Денава.

33. А кад умрије Валак, зацари се на његово мјесто Јовав син Зарин од Восоре.

34. А кад умрије Јовав, зацари се на његово мјесто Асом од земље Темановске.

35. А кад умрије Асом, зацари се на његово мјесто Адад син Варадов, који исијече Мадијанце у пољу Моавском, а граду му бјеше име Гетен.

36. А кад умрије Адад, зацари се на његово мјесто Самада, из Масекаса.

37. А кад умрије Самада, зацари се на његово мјесто Саул из Ровота на ријеци.

1.Дн_1:48

38. А кад умрије Саул, зацари се на његово мјесто Валенон син Аховоров.

39. А кад умрије Валенон син Аховоров, зацари се на његово мјесто Адар, а град му се зваше Фогор, а жени му бјеше име Метевеиља, која бјеше кћи Матраиде кћери Мезевове.

1.Дн_1:50

40. И ово су имјена старјешинама од Исава по породицама њиховијем, по мјестима њиховијем, по именима њиховијем: старјешина Тамна, старјешина Гола, старјешина Јетер,

41. Старјешина Оливема, старјешина Ила, старјешина Финон,

42. Старјешина Кенез, старјешина Теман, старјешина Мазар,

43. Старјешина Магедило, старјешина Зафој. То су старјешине Едомске како наставаху у својој земљи. Овај Исав би отац Едомцима.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.