Прва књига Мојсијева

која се зове Постање

1. Стварање свијета. Човјек обличје Божије.

1. У почетку створи Бог небо и земљу.

Јов_38:4, Иса_44:24, Иса_45:18, Јв_1:1, Јв_1:3, Рим_1:20, Кол_1:16, Јев_1:10, Јев_11:3

2. А земља бјеше без обличја и пуста, и бјеше тама над безданом; и дух Божји дизаше се над водом.

Иса_40:12, Јер_4:23

3. И рече Бог: нека буде свијетлост. И би свијетлост.

Псал_33:9

4. И видје Бог свијетлост да је добра; и растави Бог свијетлост од таме.

5. И свијетлост назва Бог дан, а таму назва ноћ. И би вече и би јутро, дан први.

Јов_38:12, Псал_74:16

6. Потом рече Бог: нека буде свод посред воде, да раставља воду од воде.

Јов_37:18, Псал_33:6, Јер_10:12

7. И створи Бог свод, и растави воду под сводом од воде над сводом; и би тако.

Псал_148:4

8. А свод назва Бог небо. И би вече и би јутро, дан други.

9. Потом рече Бог: нека се сабере вода што је под небом на једно мјесто, и нека се покаже сухо. И би тако.

Јов_26:10, Јов_38:8, Јов_38:10, Псал_95:5

10. И сухо назва Бог земља, а зборишта водена назва мора; и видје Бог да је добро.

11. Опет рече Бог: нека пусти земља из себе траву, биље, што носи сјеме, и дрво родно, које рађа род по својим врстама, у којем ће бити сјеме његово на земљи. И би тако.


Мт_7:17, Лк_6:4, Јев_6:7

12. И пусти земља из себе траву, биље, што носи сјеме по својим врстама, и дрво, које рађа род, у којем је сјеме његово по његовијем врстама. И видје Бог да је добро.

13. И би вече и би јутро, дан трећи.

14. Потом рече Бог: нека буду видјела на своду небеском, да дијеле дан и ноћ, да буду знаци временима и данима и годинама;

5.Мој_4:19, Јов_25:3, Јов_25:5, Псал_74:16, Псал_136:7

15. И нека свијетле на своду небеском, да обасјавају земљу. И би тако.

16. И створи Бог два видјела велика: видјело веће да управља даном, и видјело мање да управља ноћу, и звијезде.

17. И постави их Бог на своду небеском да обасјавају земљу.

Псал_8:1

18. И да управљају даном и ноћу, и да дијеле свијетлост од таме. И видје Бог да је добро.

19. И би вече и би јутро, дан четврти.

20. Потом рече Бог: нека врве по води живе душе, и птице нека лете изнад земље под свод небески.

Псал_104:24

21. И створи Бог китове велике и све живе душе што се мичу, што проврвјеше по води по врстама својим, и све птице крилате по врстама њиховијем. И видје Бог да је добро;

22. И благослови их Бог говорећи: рађајте се и множите се, и напуните воду по морима, и птице нека се множе на земљи.

1 Мој._8:17, Јер_29:6

23. И би вече и би јутро, дан пети.

24. Потом рече Бог: нека земља пусти из себе душе живе по врстама њиховијем, стоку и ситне животиње и звијери земаљске по врстама њиховијем. И би тако.

Псал_33:9

25. И створи Бог звијери земаљске по врстама њиховијем, и стоку по врстама њезинијем, и све ситне животиње на земљи по врстама њиховијем. И видје Бог да је добро.

26. Потом рече Бог: да начинимо човјека по својему обличју, као што смо ми, који ће бити господар од риба морских и од птица небеских и од стоке и од цијеле земље и од свијех животиња што се мичу по земљи.

Јов_20:4, Псал_8:6, Псал_100:3, Еф_4:24, Јак_3:9

27. И створи Бог човјека по обличју својему, по обличју Божијему створи га; мушко и женско створи их.

Проп_7:29, Мал_2:15, Мт_19:4, Мк_10:6, 1.Кор_11:7, Кол_3:10

28. И благослови их Бог, и рече им Бог: рађајте се и множите се, и напуните земљу, и владајте њом, и будите господари од риба морских и од птица небеских и од свега звериња што се миче по земљи.

1 Мој._6:1, 1 Мој._9:1, 1 Мој._9:7, 1 Мој._35:11, 3.Мој_26:9, Псал_127:3, Псал_128:3, Иса_45:18, 1.Тим_4:3

29. И још рече Бог: ево, дао сам вам све биље што носи сјеме по свој земљи, и сва дрвета родна која носе сјеме; то ће вам бити за храну.

Јов_36:31, Псал_136:25, Псал_146:7, Дап_14:17

30. А свјему звјерињу земаљском и свјема птицама небеским и свјему што се миче на земљи и у чем има душа жива, дао сам сву траву да једу. И би тако.

Јов_39:3, Псал_145:15, Псал_147:9

31. Тада погледа Бог све што је створио, и гле, добро бјеше веома. И би вече и би јутро, дан шести.

Псал_104:24, 1.Тим_4:4

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.