Књига Јездрина

4. Сметње у зидању храма и зидова Јерусалимскијех. Тужба на Јудејце.

1. А кад чуше непријатељи Јудини и Венијаминови да они који се вратише из ропства зидају цркву Господу Богу Израиљеву,

Зах_1:19

2. Дођоше к Зоровавељу и ка главарима домова отачких, и рекоше им: да и ми зидамо с вама, јер ћемо као и ви тражити Бога вашега, и њему приносимо жртве од времена Есарадона цара Асирскога, који нас је довео овамо.

2.Цар_17:24, 2.Цар_17:32, Јест_8:17

3. А Зоровавељ и Исус и остали главари домова отачких у Израиљу рекоше им: не можете ви с нама зидати дома Богу нашему, него ћемо ми сами зидати Господу Богу Израиљу, како нам је заповједио Кир цар Персијски.

2.Дн_36:22, Језд_6:3, Иса_44:28, Јв_4:9, Дап_8:21

4. Тада народ земаљски досађиваше народу Јудину и сметаше их у зидању;

2.Сам_4:1, Језд_3:3, Иса_35:3, Јер_38:4

5. И наимаху савјетнике супрот њима да расипају намјеру њихову свега времена Кира цара Персијскога до владе Дарија цара Персијскога.

6. А кад се зацари Асвир, у почетку његова царовања написаше тужбу на становнике Јудејске и Јерусалимске.

Јест_1:1

7. И за времена Артаксерксова писа Вислам, Митредат, Тавеило и остали другови његови Артаксерксу цару Персијском; а књига бјеше писана Сирским писмом и Сирским језиком.

Иса_36:11

8. Реум старјешина у вијећу и Симсај писар написаше једну књигу против Јерусалима цару Артаксерксу овако:

Псал_112:6, Зах_1:14, Рим_8:28

9. Реум старјешина у вијећу и Симсај писар и остали другови њихови, Дињани, Афарсашани, Тарфаљани, Афаршани, Архевљани, Вавилоњани, Сусанашани, Деављани, Еламљани,

2.Цар_17:30, Језд_5:6

10. И остали народ који пресели велики и славни Асенафар и насели по градовима Самаријским, и остали с ове стране ријеке, тада и тада.

Језд_7:12

11. Ово је пријепис од књиге коју му послаше: Цару Артаксерксу. Слуге твоје, људи с ове стране ријеке, тада и тада.

12. Да је на знање цару да Јудејци који пођоше од тебе к нама, дођоше у Јерусалим, и град одметнички и опаки зидају, зидове оправљају и из темеља подижу.

Амос_7:10, Лк_23:2, Дап_24:5

13. Него да је на знање цару: ако се овај град сазида и зидови оправе, они неће давати данка ни порезе ни царине, те ће бити штета ризници царској.

Језд_7:24, Јест_3:8, Мт_9:9

14. Што дакле плату од двора примамо, те нам не приличи да гледамо штету цареву, тога ради шаљемо и јављамо цару,

15. Да се потражи у књизи дневника отаца твојих, па ћеш наћи у књизи дневника и дознати да је овај град одметнички и да је на штету царевима и земљама и да су се у њему дизале буне од давнина, те зато би раскопан овај град.

Јест_3:8, Дап_17:6

16. Дајемо на знање цару: ако се овај град сазида и зидови се његови оправе, онда овај дио преко ријеке неће више бити твој.

17. Тада цар посла одговор Реуму старјешини у вијећу и Симсају писару и осталијем друговима њиховијем који сјеђаху у Самарији и осталијем с ону страну ријеке: Поздравље, тада и тада.

18. Књига коју нам посласте разговијетно би прочитана преда мном.

19. И заповједих те потражише и нађоше да је тај град од давнина устајао на цареве и да су у њему бивали одмети и буне,

20. И да су силни цареви бивали у Јерусалиму, који владаху свијем што је преко ријеке, и даваху им се данци и порезе и царине.

1.Мој_15:18, 1.Дн_18:3, Језд_7:24, Псал_72:8, Плач_1:1

21. Зато наредите да се забрани онијем људима да се онај град не зида докле ја не заповједим.

22. И пазите да не погријешите у том. Јер зашто би зло расло на штету царевима?

23. А кад се пријепис од књиге цара Артаксеркса прочита пред Реумом и Симсајем писарем и пред друговима њиховијем, они брже отидоше у Јерусалим к Јудејцима, те им забранише оружаном силом.

Приче_4:15

24. Тада стаде посао око дома Божијега у Јерусалиму, и стаја до друге године царовања Дарија цара Персијскога.

Јов_20:5

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.