Књига Проповједникова

10. Мудрост и лудост у великијех и малијех.

1. Од мртвијех муха усмрди се и поквари уље апотекарско, тако од мало лудости цијена мудрости и слави.

2. Срце је мудрому с десне стране, а лудому је с лијеве стране.


Мт_6:33, Кол_3:1

3. Безумник и кад иде путем, без разума је и казује свјема да је безуман.

Приче_13:16

4. Ако се подигне на те гњев онога који влада, не остављај мјеста својега, јер благост уклања велике гријехе.

1.Сам_25:24, Приче_25:15, Проп_8:3

5. Има зло које видјех под сунцем, као погрјешка која долази од владаоца:

6. Лудост се посађује на највише мјесто, и богати сједе на ниском мјесту.

7. Видех слуге на коњима, а кнезови иду пешице као слуге.

Приче_19:10

8. Ко јаму копа, у њу ће пасти, и ко разваљује ограду, ујешће га змија.

Приче_23:32

9. Ко одмиче камење, удариће се о њих; ко цијепа дрва, није миран од њих.

10. Кад се затупи гвожђе и оштрице му се не наоштри, тада треба више снаге; али мудрост може боље оправити.

11. Ако уједе змија прије бајања, ништа неће помоћи бајач.

Јер_8:17

12. Ријечи из уста мудрога љупке су, а безумнога прождиру усне његове.

13. Почетак је ријечима уста његовијех лудост, а свршетак говору његову зло безумље.

14. Јер луди много говори, а човјек не зна што ће бити; и ко ће му казати што ће послије њега бити?


Јак_4:14

15. Луде мори труд њихов, јер не знају ни у град отићи.

16. Тешко теби, земљо, кад ти је цар дијете и кнезови твоји рано једу!

Иса_3:4, Иса_3:12, Јер_38:5

17. Благо теби, земљо, кад ти је цар племенит и кнезови твоји једу на вријеме да се поткријепе а не да се опију.

Приче_31:4

18. С лијености угибље се кров и с немарнијех руку прокапљује кућа.

19. Ради весеља готове се гозбе, и вино весели живе, а новци врше све.

20. Ни у мисли својој не псуј цара, ни у клијети, у којој спаваш, не псуј богатога, јер птица небеска однијеће глас и што крила има доказаће ријеч.

2.Мој_22:28

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.