Псалми Давидови

87. Сион се слави што је обратио многобошце. Корејевих синова. Псалам. Пјесма.

1. Што је сам основао на горама светијем,

Псал_68:16

2. Врата Сионска љуби Господ више свијех станова Јаковљевијех,

Агеј_1:8

3. Славно казују за тебе, граде Божји!

Иса_60:1

4. Међу оне, који ме знају, бројићу Мисир и Вавилон. Гле и Филистеји и Тир с Етиопском ондје су се родили.

Иса_51:9

5. О Сиону ће се говорити: тај се и тај родио у њему; сам вишњи утврђује га.

Језек_48:35, Мт_16:18

6. Господ ће у пријепису народа завикати: овај се родио у њему.

Псал_22:30, Псал_69:28, Иса_4:3, Јер_3:19, Језек_13:9

7. И који пјевају и веселе се, сви су извори моји у теби.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.