Стари Завет
у преводу Ђуре Даничића

Прва књига Мојсијева

Друга књига Мојсијева

Трећа књига Мојсијева

Четврта књига Мојсијева

Пета књига Мојсијева

Књига Исуса Навина

Књига о судијама

Књига о Рути

Прва књига Самуилова

Друга књига Самуилова

Прва књига о царевима

Друга књига о царевима

Прва књига дневника

Друга књига дневника

Књига Јездрина

Књига Немијина

Књига о Јестири

Књига о Јову

Псалми Давидови

Приче Соломунове

Књига Проповједникова

Пјесма над пјесмама

Књига пророка Исаије

Књига пророка Јеремије

Плач Јеремијин

Књига пророка Језекиља

Књига пророка Данила

Књига пророка Осије

Књига пророка Јоила

Књига пророка Амоса

Књига пророка Авдија

Књига пророка Јоне

Књига пророка Михеја

Књига пророка Наума

Књига пророка Авакума

Књига пророка Софоније

Књига пророка Агеја

Књига пророка Захарије

Књига пророка Малахије

Књига о Товиту

III Књига Јездрина


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coded by J&A