Посланица св. апостола Павла Филимону

1. Заузимање сужња Павла за одбјеглог роба Онисима, а сад обраћенога и вјернога хришћанина.