Књига пророка Агеја

1. Пријекор због незидања храма.
2. Прорицање о будућој слави храма и о Месијском времену.