Псалми Давидови

133. Благословена је братска слога. Пјесма за пењање. Давидова.

1. Како је лијепо и красно кад сва браћа живе заједно!

1.Мој_13:8, Псал_122:8, 1.Кор_1:10

2. Као добро уље на глави, које се стаче на браду, браду Аронову, које се стаче на скут од хаљине његове;

2.Мој_30:25

3. Као роса на Ермону, која слази на горе Сионске. јер је ондје утврдио Господ благослов и живот довијека.

3.Мој_25:21, 5.Мој_4:48, 5.Мој_28:8, Дан_12:2, Мт_25:34, Мт_25:46, Јв_4:14, Јв_17:3, Јев_7:25, 1.Јн_5:20

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.