Прва књига дневника

3. Списак синова Давидовијех и краљева Јудинијех.

1. А ово су синови Давидови који му се родише у Хеврону: првенац Амнон од Ахиноаме Језраељанке, други Данило од Авигеје Кармилке,

Иса_15:56, 1.Сам_25:43, 2.Сам_3:2

2. Трећи Авесалом, син Махе кћери Талмаја цара Гесурскога, четврти Адонија, син Агитин,

3. Пети Сефатија од Авитале, шести Итрам од Егле жене његове.

2.Сам_3:5

4. Шест му се роди у Хеврону, гдје царова седам година и шест мјесеца, а тридесет и три царова у Јерусалиму.

2.Сам_2:11, 2.Сам_5:5

5. А ови му се родише у Јерусалиму: Самаја и Совав и Натан и Соломун, четири, од Витсавеје кћери Амилове.

2.Сам_12:24, 1.Дн_14:4

6. И Јевар и Елисама и Елифалет,

7. И Нога и Нефег и Јафија,

8. И Елисама и Елијада и Елифелет, девет,

2.Сам_5:14

9. Све синови Давидови осим синова иноча његовијех и осим Тамаре сестре њихове.

2.Сам_13:1

10. А син Соломунов бијаше Ровоам, а његов син Авија, а његов син Аса, а његов син Јосафат,

1.Цар_11:43

11. А његов син Јорам, а његов син Охозија, а његов син Јоас.

12. А његов син Амасија, а његов син Азарија, а његов син Јотам,

13. А његов син Ахаз, а његов син Језекија, а његов син Манасија,

14. А његов син Амон, а његов син Јосија.

15. А синови Јосијини: првенац Јоанан, други Јоаким, трећи Седекија, четврти Салум.

16. А синови Јоакимови: Јехонија син му, и његов син Седекија.

2.Цар_24:17, Мт_1:11

17. А синови Јехоније сужња: Салатило син му.


Мт_1:12

18. А његови синови Малхирам и Федаја и Сенасар, Јекамија, Осама и Недавија.

19. А синови Федајини: Зоровавељ и Симеј; а синови Зоровавељеви: Месулам и Ананија и сестра им Селомета.

Језд_3:2

20. А синови Месуламови: Асува и Оило и Варахија и Асадија и Јусавесед, пет.

21. А синови Ананијини: Фелатија и Јесаја, синови Рефајини, синови Арнанови, синови Овадијини, синови Сеханијини.

22. А синови Сеханијини: Семаја, и синови Семајини: Хатус и Игеал и Варија и Неарија и Сафат, шест.

Језд_8:2

23. А синови Неаријини: Елиоинај и Језекија и Азрикам, три.

24. А синови Елиоинајеви: Одаја и Елиасив и Фелаја и Акув и Јоанан и Далаја и Анан, седам.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.